Imatges del món: de França a Algèria

El 2017 en 50 imatges