Imatges del món: de l'Índia a Brasil

El 2017 en 50 imatges