Imatges del món: del Japó a Haití

El 2017 en 50 imatges