Imatges del món: de Manila a París

El 2017 en 50 imatges