Imatges del món: de Roma a Jerusalem

El 2017 en 50 imatges