Imatges del món: de Rússia a l'Índia

El 2017 en 50 imatges