Imatges del món: De Síria al Nepal

El 2017 en 50 imatges