Imatges del món: de Veneçuela a França

El 2017 en 50 imatges