Imatges del món: de la Xina a l'Índia

El 2017 en 50 imatges