Diana Garrigosa en el record: una tria d'imatges

El 2017 en 50 imatges