El Rishi Panchami al riu sagrat Manohara del Nepal

El 2017 en 50 imatges