La primera beca Carles Capdevila en imatges

El 2017 en 50 imatges