Les dues cares de la indústria minera xilena

image-alt

L’altra cara de la moneda de la indústria minera a Xile és l’existència de centenars d’embassaments que marquen el territori com a testimonis silenciosos de l’acció de l’home sobre la natura

image-alt

Vista aèria d’una presa, de l’empresa Minera Valle Central (MVC), a Rancagua, Xile

image-alt

Minera Valle Central (MVC) és l’empresa xilena líder en el processament de deixalles provinents de processos metal·lúrgics

image-alt

Durant els 26 anys en funcionament, MVC ha produït unes 400.000 tones de coure i 11 milions de lliures de molibdè

image-alt

Aquests embassaments s’utilitzen per emmagatzemar subproductes d’operacions mineres, en aquest cas de l’extracció de coure

image-alt

El principal i únic accionista de MVC és l’empresa cadandenca Amerigo Resources Ltd., fundada l’any 1984

image-alt

S’estima que la utilització de sòl per a ús miner l’any 2000 va ser de 37.000 quilòmetres quadrats

image-alt

Els principals efectes perjudicials de l’extracció minera a Xile són l’alliberament de substàncies tòxiques, la salut i la seguretat dels treballadors, la pols i el soroll

El 2017 en 50 imatges