El primer dia feiner amb desconfinament parcial, en imatges

El 2017 en 50 imatges