La franja de Gaza sota les bombes

El 2017 en 50 imatges