Una història de Barcelona en mil imatges

El 2017 en 50 imatges