30 imatges de la destrucció

El 2017 en 50 imatges