Les inundacions a Jakarta en imatges

El 2017 en 50 imatges