La protesta d'Idomeni en imatges

El 2017 en 50 imatges