La vida al riu Besòs en 10 imatges

El 2017 en 50 imatges