PATRIMONI

El Consell paralitza la tramitació del gasoducte per revisar si afecta béns patrimonials

Passa per devora diversos pous i els jaciments de Son Pontiró i Ca na Bassera

La Comissió Insular de Patrimoni Històric ha acordat suspendre la tramitació de l'expedient del gasoducte que ha d'unir Son Reus amb Alcúdia per revisar si afecta diferents elements patrimonials. La decisió s'ha pres d'acord amb un informe de prospecció arqueològica, el qual recomana la realització d'un altre projecte per definir millor el pas pels jaciments de Son Pontiró (Consell) i Ca na Bassera (Alcúdia). L'arqueòloga redactora del document assenyala també que s'han d'ampliar els metres de distància d'excavació dels diferents pous que es troben en el traçat: haurien de ser 3 metres en el cas dels pous i 5 en el cas de les cisternes. Les noves mesures podrien implicar un canvi de recorregut.

L'estudi previ a les obres ha de concretar les fites per on passa la canonada i si aquestes poden afectar cap bé. El jaciment de Son Pontiró està situat al terme municipal de Consell. L'autovia Palma-Inca ja hi passa pel mig. És observable només per la taca de ceràmica en superfície, però no presenta estructures. Segons informacions orals, hi havia un talaiot, però no se sap a on. Pel que fa a Ca na Bassera, a Alcúdia, es troba dins la finca del mateix nom i tampoc no ha estat mai excavat.

La declaració d'impacte ambiental del gasoducte assenyala que aquest no passa per damunt cap jaciment. Això no obstant, dins la banda d'afecció del projecte (definida amb una amplària de 100 metres) se'n localitzen diversos. Entre d'altres, el de Son Sales, es Pujols, les Coves de sa Vileta, Son Bieló i Ullaró.

En el cas del gasoducte Son Reus-Andratx, que afectàs les canalitzacions medievals de les síquies de la Vila i d'en Baster no va provocar un canvi de traçat, perquè no era possible, segons es detalla en l'autorització per part del Consell de les intervencions per consolidar i restaurar les parts del BIC (Bé d'Interès Cultural) afectades.

Obres

Les obres del gasoducte Son Reus-Alcúdia han de començar el proper mes de gener i està previst que durin mig any. L'empresa constructora, Redexis Gas, està en fase d'aixecament d'actes amb els propietaris de les finques per on passa (prop de 600). El conducte podria canviar el traçat en altres trams. Un d'aquests és a Inca, on set veïns amb finques adjacents a l'autovia demanen que la canonada transcorri per vials públics.