Demanen tres anys de presó per a Borja Thyssen i la seva dona, Blanca Cuesta

La Fiscalia també els reclama una multa d'un milió d'euros a cadascun

La Fiscalia demana tres anys de presó per a Borja Thyssen-Bornemisza –fill de la baronessa Thyssen, Carmen Cervera– i la mateixa pena per a la seva dona, Blanca Cuesta, per haver defraudat suposadament a Hisenda 336.417 euros corresponents a l'exercici fiscal del 2010. En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia Provincial de Madrid sol·licita, a més, que paguin una multa d'un milió d'euros cadascun per un delicte contra la hisenda pública.

El ministeri públic relata que el 26 de febrer del 2010 va tenir lloc la venda de les participacions de Cas Capeto SL per Borja Thyssen (titular del 50%), Blanca Cuesta (40%) i la societat Caribean Breeze SL (10%) a les holandeses Princess Four BV, Hermosa Beach Holding BV i Martínez Investments BV. La Fiscalia explica que l'actiu de Cas Capeto SL estava constituït fonamentalment per una casa a Eivissa, que no tenia personal contractat i sense cap activitat econòmica, i que el preu total abonat per aquesta operació va ascendir a 9.700.000 euros, que van ser ingressats en el compte bancari del qual era titular Borja Thyssen-Bornemisza.

L'escrit assenyala que els dos acusats van presentar la declaració de l'impost de la renda corresponent a l'exercici 2010 en la modalitat de tributació conjunta. Afegeix que hi van declarar un guany patrimonial de 2.206.527 euros per la venda de les participacions de Cas Capeto SL, quan el guany real va pujar a 3.792.564 euros, de manera que "van ocultar a la hisenda pública la quantitat d'1.586.037 euros". Segons la Fiscalia, el guany patrimonial que els acusats van ocultar procedeix també de la venda de participacions feta a través de Caribean Breeze SL, que en realitat es tracta d'una "operació simulada".

Assenyala que aquesta "societat inactiva" va ser interposada pels acusats en el moment de l'adquisició de les participacions socials de Cas Capeto SL duta a terme en virtut d'escriptura pública de data 14 de desembre del 2005, simulant l'adquisició del 10% de les participacions d'aquesta última empresa per Caribean Breeze SL. "Així, mentre Borja Thyssen va adquirir formalment només un 50% de les participacions, Blanca Cuesta va adquirir-ne un 40%", concreta la Fiscalia.

El fiscal recalca que "l'adquisició de les participacions socials de Cas Capeto d'aquesta manera va constituir un negoci jurídic simulat", de manera que va ser el "veritable negoci volgut per les parts l'adquisició de Borja Thyssen del 57% d'aquesta mercantil i de Blanca Costa del 43% restant". Insisteix que cap dels dos acusats ho va tributar en la seva declaració de la renda de l'exercici 2010 "guiats per un ànim d'obtenir un benefici fiscal il·lícit".

El fiscal subratlla que Borja Thyssen va fer una transferència a Cas Capeto, però a continuació va rebre una sèrie de béns i serveis que haurien d'haver tributat com a retribució en espècie, "cosa que no va fer". Sobre això fa referència als "consums inherents a l'ús de l'habitatge titularitat de Cas Capeto SL, l'adquisició de mobiliari i les instal·lacions tècniques, i fins i tot la seguretat privada dels acusats i els seus fills", afegeix.

Per a la Fiscalia, no pot acceptar-se que la quantitat de 1.305.308 euros constitueixi un crèdit del qual manifestava ser titular Borja Thyssen davant de la societat, sinó un preu més elevat per la venda de les participacions de Cas Capeto SL. Conclou que, tenint en compte el preu d'adquisició de la societat i el de transmissió i les despeses associades, el guany patrimonial obtingut en l'exercici del 2010 no declarada pels acusats ascendeix a 1.586.037 euros i la quota defraudada en relació a la mateixa ascendeix a 336.417 euros.