FINANÇAMENT

L'Estat escatima ingressos per l'IVA en el finançament de Balears

Rebaixa les aportacions a les Illes per aquest impost tot i la previsió de creixement econòmic i l'augment en la recaptació

El Ministeri d'Hisenda ha tornat a indignar el Govern balear. Ara és a compte de la previsió de recaptació per IVA que ha fet per al 2016 i, a partir de la qual, es calcula una part del finançament autonòmic que rebrà l'Executiu balear per al proper exercici. El Ministeri ha fet unes previsions a la baixa, concretament ha calculat que l'any vinent es recaptarà gairebé un 9,51% manco per aquest impost i, per tant, redueix gairebé un 10% les aportacions que farà al Govern en aquest àmbit.

Hisenda fa això malgrat que totes les previsions apunten a un creixement de l'economia balear del 3%, com a mínim, el proper any i malgrat que la recaptació per IVA s'ha incrementat durant els set primers mesos d'enguany amb relació a l'any passat (un 8,1% a tot l'Estat). Tot plegat provoca que Balears no vegi compensada aquesta minva fins al 2018 perquè el sistema de finançament es liquida sempre dos anys després de cada exercici.

La situació ha indignat el Govern, que atribueix a aquesta baixa estimació de l'IVA que ha fet el Ministeri el fet que Balears torni a quedar lluny de la mitjana de finançament. El Govern recorda que justament la previsió de la recaptació d'IVA (seguit de l'IRPF) constitueix la part més gran de la bestreta que aporta el Ministeri cada any per fer els pressuposts de la Comunitat Autònoma. La rebaixa del 9,51% en la previsió de recaptació de l'IVA provocarà que la bestreta que rebi el Govern sigui de 1.080 milions, l'aportació més baixa dels darrers cinc anys.

Amb una previsió de creixement econòmic i amb una tendència a l'augment de recaptació per aquest impost, l'única justificació que troba el Govern per explicar que el ministre Cristóbal Montoro no hagi aportat tot el finançament que li correspon és que el creixement proposat pel finançament balear en el seu conjunt per al 2016 (un 5,9% sobre el 2015) s'hagi quadrat al cèntim sobre allò que suposarà per a Balears la retallada de la capacitat d'incórrer en dèficit públic.

I és que, segons la Conselleria d'Hisenda que dirigeix Catalina Cladera, la millora del finançament de Balears per a 2016 és fictícia perquè els 108 milions que rebrà de més (i que en bona part provenen de la liquidació del finançament de 2014) no compensen la reducció de 111,2 milions de capacitat de despesa que provoca la rebaixa en el límit de dèficit públic permès per a Balears el 2016, del 0,7% al 0,3% del PIB.