ACCIDENT LABORAL

El projecte definitiu de l'hotel sinistrat no tenia cap llicència d'obres

Cort contesta al promotor que no podia acollir-se al silenci administratiu i manté aturats cautelarment els treballs fins que no es resolgui tota la tramitació

 

El departament de Disciplina Urbanística de Cort sosté que els treballs en alçada que es feien a les obres de l'hotel de la Platja de Palma, on dilluns moriren dos treballadors quan una planta en construcció s'esfondrà, no disposaven d'una llicència que els emparàs. El projecte definitiu, un modificat que la promotora presentà el passat 22 de maig, encara no s'ha llicenciat perquè la seva tramitació requereix d'informes externs i presenta deficiències que s'han de resoldre, segons el mateix departament. Ara mateix la promotora només tenia permís per a les obres de fonamentació i soterrani, concedit el desembre de 2014. Dos mesos després també obtingué una llicència per a un projecte inicial, però sobre aquest no s'ha presentat el preceptiu pla d'execució de les obres. L'Ajuntament manté ara aturats cautelarment els treballs fins que no es resolgui tota la tramitació.

La concessió d'una llicència a partir d'un projecte bàsic que compleixi la normativa urbanística no suposa el permís immediat per a l'inici dels treballs. Per a això és necessari, després, la presentació d'un pla d'execució de les obres, a partir de la llicència obtinguda, que sigui validat igualment per l'Ajuntament. La promotora ha al·legat el silenci administratiu que estableix la llei del sòl per poder començar les obres, en el termini d'un mes, perquè presentà un pla d'execució el passat 3 d'agost sense haver obtingut contestació per part de Cort. Ara la resposta municipal ha estat que aquest pla correspon al projecte definitiu que encara no té llicència, per la qual cosa no es pot invocar el silenci administratiu. "La modificació de l'augment de dues plantes són considerades substancials", assenyala el departament de Disciplina Urbanística en el seu informe, advertint que encara que el pla d'execució s'ajustàs al projecte original amb llicència, es podrien aturar igualment les obres per exigir la modificació del projecte.

Abans que l'Ajuntament difongués aquest informe, el tinent de batle d'Urbanisme, Antoni Noguera, ha contestat a la defensa del promotor afirmant que s'estudiaran les al·legacions que es presentin al decret de paralització de les obres, però ja ha sostingut que la revisió de l'expedient feta pels tècnics d'Urbanisme mostrà que les obres en alçada a l'hotel s'havien començat abans de tenir enllestida tota la tramitació. També ha avançat que el proper dimarts, la gerència d'Urbanisme probablement ja aprovarà la llicència sobre el projecte definitiu, que preveu la construcció de dues plantes més en l'hotel de cinc estrelles gràcies a les exempcions urbanístiques previstes al Pla de Reconversió Integral (PRI) de la Platja de Palma i la llei de turisme. Aquest projecte modificat no es va poder presentar fins al 22 de maig, després que s'aprovàs definitivament el PRI.

"Entenem que les obres estan fermades per la llicència concedida al projecte bàsic [...] i conjuntament amb el projecte d'execució", ha sostingut per la seva part la promotora en un escrit signat pel seu propietari, l'empresari Guillem Alomar, i els dos directors de l'obra. "No està en el nostre ànim entrar en cap tipus de polèmica amb l'Ajuntament de Palma", assegura Inversiones Llaüt en la nota que expressa la seva profunda consternació per la mort dels obrers i que acompanya d'un escrit dirigit al Consistori en el qual adjunta tota la documentació "davant la possibilitat d'algun error o pèrdua".

Investigació en marxa

Al marge de la situació administrativa de les obres, continua en marxa la investigació sobre les causes i responsabilitat en l'accident mortal que es produí dilluns. Des de l'Ajuntament s'ha remarcat que en principi no tenen perquè ser dos fets relacionats. La Policia Nacional és l'encarregada de la investigació juntament amb tècnics d'Inspecció de Treball i de Seguretat Laboral del Govern. Respecte dels possibles motius perquè s'esfondràs la planta en construcció, el principal sobre el qual han apuntat diversos testimonis és la retirada abans d'hora de l'estructura de l'encofrat per encimentar. El sindicat CCOO ha fet una concentració a la plaça d'Espanya per recordar els dos treballadors morts i protestar per la manca de seguretat en el sector de la construcció. Els responsables sindicals han exigit que s'investiguin a fons els fets i s'han mostrat segurs que, si s'hagués complit tota la normativa vigent en matèria de seguretat laboral, l'accident de dilluns es podria haver evitat. Els responsables de l'establiment tenien previst  obrir les portes a partir de l'1 de maig de 2016 i ja se'n comercialitzaven les habitacions a través de distints portals turístics.

L'empresari Guillem Alomar, també promotor original del macrocentre comercial a la zona humida de les Fontanelles,  projectà un establiment de cinc estrelles i 194 habitacions, el primer de nova planta d'aquesta categoria en el nucli de la Platja de Palma. Inicialment preveia també l'obertura d'un casino, una oferta que es va haver de descartar després que el Govern no li concedís la llicència. Això es va fer en contra del criteri de l'Ajuntament de Palma presidit per Mateu Isern, que volia que el casino s'obrís allà, i que després presentà l'establiment d'alta categoria com una mostra de la reconversió de la Platja de Palma. D'aquesta manera, també s'anuncià que el projecte s'acolliria a les exempcions del Pla de Reconversió Integral (PRI) i la llei de turisme per permetre una major ocupació i edificabilitat en aquest nucli, podent fer dos pisos més del que permet el PGOU de Palma. No obstant això, a dia d'avui aquest projecte modificat no té encara la llicència d'obres concedida, segons s'ha detectat després de l'accident.

El + vist

El + comentat