MÉS denuncia un abocador incontrolat en una zona ANEI d'Inca

La Pleta de Son Fuster és un alzinar d'Alt Nivell de Protecció

L'agrupació MÉS per Inca ha denunciat avui l'existència d'un abocador incontrolat de residus a la Pleta de Son Fuster, un alzinar catalogat Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) d'Alt Nivell de Protecció. El regidor Andreu Caballero ha posat aquest fet en coneixement de l'Ajuntament perquè hi actuï immediatament. S'hi han abocat desenes d'electrodomèstics, restes d'obra, rodes de cotxes i altres residus contaminants.

Caballero ha ressaltat que aquest alzinar ja va ser malmès per la construcció de l'autopista i no es pot consentir que es degradi encara més. L'agrupació demana que es convoqui una reunió interdepartamental per tractar aquest assumpte. En altres ocasions, ja ha denunciat la proliferació d'abocadors en diferents camins de foravila.