MOBILITAT

Torna la reivindicació per soterrar la via de tren al seu pas per Inca

Els Independents impulsen la creació d'una plataforma

Les reivindicacions per soterrar la via del tren al seu pas per Inca tornen a revifar. Els Independents han anunciat que impulsaran la creació d'una plataforma que en reclami el soterrament, ja que el traçat ferroviari actual constitueix "una barrera que divideix la ciutat en dues", fet que dificulta el trànsit tant de vehicles com de vianants. El lema utilitzat serà: 'Uneix Inca. Soterrament del tren ara!'. El seu objectiu serà fer feina per convèncer el Govern d'encarregar un estudi econòmic sobre possibles solucions amb l'objectiu de fer un projecte i, per tant, també les obres durant els propers anys.

L'agrupació relaciona el possible soterrament amb el projecte de la variant nord del municipi. Segons indica, la construcció de la nova via, amb una rotonda a l'altura de la carretera de Lloseta, faria inviable un futur soterrament de les vies del tren. Per això, proposen que el projecte permeti, a la vegada, eliminar la rotonda i així alhora el seu gran impacte visual i consum de territori.

Una de les alternatives a què apunten és el soterrament des de l'entrada a Inca per la carretera de Lloseta fins a l'estació. L'espai que ocupen actualment les vies, per la seva banda, podria convertir-se en un passeig per a vianants que uniria la zona escolar de Crist Rei amb el centre de la ciutat adaptat per a vianants.

Des de 1995

El soterrament de la línia de tren és una reivindicació que es remunta a 1995. Des d'aleshores, s'hi han anat unint altres partits d'àmbit autonòmic i estatal. Els Independents, però, han lamentat que mai es dugués a terme. "L'únic que han sabut fer és el nyarro del pas soterrat per a vehicles de Crist Rei", ha denunciat la formació en un comunicat. Segons opina, és una solució de gran impacte visual, que consolidà el mur que divideix la ciutat.

Durant aquest temps, s'han realitzat diverses reivindicacions, com recollides de firmes durant els anys 2008 i 2009. Aleshores, les prioritats en matèria ferroviària eren l'arribada del tren a Alcúdia i a Artà. Cap dels dos projectes no s'ha executat. També es parlava de l'electrificació de la línia fins a Manacor, un altre projecte que encara no ha vist la llum.

Divisió

La via de tren al seu pas per la capital del Raiguer divideix la barriada de Crist Rei, de més de 6.000 habitants (un 20 per cent de la població d'Inca), de la resta de la ciutat. També té importants conseqüències en la mobilitat per dins Inca. Un pas per a vianants i un altre per a vehicles permeten el trànsit d'una part a l'altra.