Els pescadors de Bangladesh, víctimes del canvi climàtic