El nombre de refugiats que han arribat a Europa ha caigut gairebé un 40% el 2018

Més d'un 60% de les peticions d'asil són denegades pels països membres de la Unió Europea

El nombre de refugiats que han aconseguit asil als 28 estats membres de la UE ha caigut un 40% el 2018 respecte a l'any anterior, segons informa Eurostat. L'any passat es va concedir el visat de protecció a gairebé 333.400 sol·licitants d'asil, una xifra que està lluny dels 533.000 visats concedits el 2017. D'altra banda, 24.800 refugiats van ser reubicats, principalment des de països com Itàlia i Grècia. 

Igual que els últims anys, el grup majoritari entre els ciutadans que reben asil són els sirians, que representen gairebé un 30% de les resolucions favorables. En segon lloc hi ha els afganesos, que representen un 16%, seguits dels iraquians, amb un 7%. La resta procedeixen de països com Etiòpia, Nigèria, Somàlia, el Pakistan, l'Iran, Turquia o Bangladesh. 

El país més obert amb l'acollida ha sigut Alemanya. Quasi un 70% dels sirians que van demanar asil a la Unió Europea ho van fer en terres germàniques. Els alemanys també han sigut els que més resolucions favorables d'asil han concedit el 2018 (40%). De lluny els segueixen els italians i els francesos, amb un 14% i un 12% respectivament. 

Amb tot, els refugiats amb una resolució favorable no són el total de ciutadans que van arribar a Europa per demanar asil. El mateix informe assenyala que durant el 2018 s'han resolt 582.000 peticions en primera instància sobre sol·licituds d'asil a la UE, amb 309.000 decisions finals després d'una apel·lació. El percentatge de resolucions favorables a peticions d'asil concedides pel conjunt de la UE en primera instància ha sigut d'un 37%, i en segona instància d'un 38%. És a dir, més d'un 60% de sol·licituds d'acollida acaben sent denegades.

Diferències entre els estats membres 

El país de la UE que més resolucions positives emet és Irlanda (85%), seguit de Luxemburg (72%) i Portugal (60%). A la cua hi tenim Espanya i Letònia (24%), la República Txeca (11%) i Polònia (14%).