MÉS per Marratxí reclama un pla municipal d'emergències

L'agrupació MÉS per Marratxí presentarà una moció al ple perquè l'Ajuntament elabori el Pla d'Emergències Municipal, tal com determina l'article 25 de la Llei de gestió d'emergències de les Illes Balears. Aquest pla hauria d'establir els protocols a seguir davant una situació d'emergència, ja sigui de caràcter general o específica marratxinera. Els econacionalistes defensen que s'hauria d'elaborar un únic document que coordini i unifiqui totes les actuacions que es derivin dels diferents riscos. A més, hauria de ser coherent amb el nombre i el tipus de població de Marratxí i els riscos que l'afecten. La llei marca l'obligatorietat d'elaborar aquest pla d'actuació als municipis turístics, els de més de 20.000 habitants i als d'especial risc.