PROJECTE DE LLEI

Ecologistes i sindicats, contra la Llei de monts que ferma les mans als Agents de Medi Ambient