El Govern augmenta els fons per a protecció forestal

El Consell de Govern ha autoritzat avui el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) a incrementar amb 70.000 euros el crèdit per a inversions forestals no productives, amb la qual destinarà en total 778.713 euros a aquestes subvencions per protegir els boscos de les Illes.

El portaveu del Govern, Marc Pons, ha recordat en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet de l'Executiu que aquestes subvencions es destinen a la conservació de la Xarxa Natura 2000 i la Reserva de la Biosfera de Menorca en l'àmbit forestal. Aquestes ajudes per a inversions forestals no productives corresponen al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Balears per al període 2007-2013, i el crèdit total de 778.713 euros estarà cofinançat un 35% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), un 35% pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i un 30% per la comunitat autònoma.

El Govern ha considerat necessari augmentar la dotació pressupostària en aquesta convocatòria "tenint en compte la importància que té per al sector l'adopció de mesures encaminades al foment d'inversions forestals no productives" i perquè aquesta línia encara s'està tramitant. Es reobrirà el termini per presentar noves sol·licituds amb la finalitat que no es vegi afectat el principi de concurrència. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la superfície forestal de la comunitat autònoma de Balears inclosa dins de la Xarxa Natura 2000 i Reserva de la Biosfera de Menorca o que estigui oficialment proposada per incorporar-s'hi, i els beneficiaris són els organismes públics o de titularitat pública, especialment l'Ibanat i Espais de Natura.