CATALUNYA ESTÀ DIVIDIDA EN 27 DEMARCACIONS

La majoria de televisions tenen dificultats per continuar emetent

El CAC proposa redibuixar el mapa de la TDT local

La majoria de televisions locals públiques que preveia la TDT encara no han començat a emetre. De les privades, la majoria estan en marxa, però amb moltes dificultats. El sector proposa redibuixar el mapa.

L'arrencada de la TDT va comportar un impuls i reorganització de les televisions locals catalanes. Però d'aquella reformulació que volia revitalitzar el sector, actualment només emeten 17 dels 37 canals públics que van rebre una llicència. En el cas de les privades, en funcionen 45 de les 47 que es preveien, però la majoria ho fa amb moltes dificultats.

El sector fa temps que demana un replantejament de les demarcacions que ordenen la TDT local. I ara s'hi ha afegit el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Aquest organisme ha reconegut que està estudiant redibuixar aquest mapa. Tot i que no n'han volgut donar detalls perquè es troben en procés de debat, el president de l'entitat, Ramon Font, en dos articles recents ha explicat que estan treballant en una proposta per presentar al ministeri d'Indústria, que és qui té la competència. A l'article de l' Anuari de l'Espai Català de Comunicació , Ramon Font concretava: "A efectes pràctics, vol dir redibuixar demarcacions per fer-les més viables".

Les demarcacions són les àrees en què es va dividir Catalunya a l'hora d'adjudicar les llicències de televisió local quan es va desplegar la TDT. En aquell moment es van voler satisfer totes les demandes d'operadors privats i públics que volien aconseguir un canal i van crear 27 demarcacions, amb 4 o 8 canals per a cadascuna, en funció dels habitants del territori. Però no ha estat possible posar en marxa molts dels 96 canals adjudicats.

El debat, doncs, gira al voltant del que s'ha de fer amb aquest mapa que té tants buits. A l'espera de la proposta que faci pública el CAC, ja hi ha molts ajuntaments que han anunciat que no tiraran endavant els canals que els van adjudicar perquè no tenen diners per fer-ho.

Però en el cas del sector privat, els operadors posen algunes propostes sobre la taula. En el que coincideixen tots és que no es pot tancar cap de les televisions que hi ha en marxa. Però els preocupa que en algunes demarcacions amb poca població hi hagi en funcionament fins a tres canals privats. Entenen que aquesta situació és insostenible perquè comporta que han de competir pel mateix pastís publicitari.

Des de TDI (agrupació de diverses televisions locals), el president, Frederic Cano, proposa unificar algunes demarcacions en una de sola. Hi coincideixen des de les comarques de Lleida. Això permetria fusionar televisions independents que actualment tenen problemes. Però en canvi, pel director general d'El 9 TV, Jordi Molet, és una qüestió de temps: "El mercat està posant tothom al seu lloc, es passarà un sedàs i al final quedarà qui faci una programació més interessant".

Més continguts de