Competència obre un expedient sancionador a Mediaset per la fusió amb Cuatro

El grup propietari de Telecinco assegura que "no ha incomplert els compromisos" i que portarà qualsevol sanció als tribunals perquè són els que "tenen l'última paraula sobre això"

La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha obert un expedient sancionador a Mediaset perquè podria haver "incomplert diversos dels compromisos que va assumir voluntàriament i que van possibilitar l'autorització de l'operació de concentració de Telecinco amb Cuatro".

Per la seva banda, Mediaset Espanya ha publicat una nota, en resposta a la informació de la CNC, en què "reafirma amb absoluta seguretat que no ha incomplert els compromisos adquirits amb la Comissió Nacional de Competència (CNC) i que, per tant, no s'ha produït cap efecte perniciós per al mercat".

"Aquesta és la nostra seguretat sobre l'expedient i, en el cas que culmini amb la imposició de qualsevol sanció, serà oportunament anul·lada pels tribunals, que, en definitiva, tenen l'última paraula sobre això", ha afegit el grup mediàtic.

En la seva comunicació, la CNC assenyala que, encara que l'expedient "no prejutja el resultat final de la investigació", s'obre contra Mediaset Espanya "per incomplir" la resolució del 28 d'octubre del 2010 que "autoritzava amb compromisos l'operació de concentració".

Els compromisos incomplerts podrien ser, d'una banda, "l'obligació de separació funcional entre Publiespaña i Publimedia", les gestores de publicitat de cadascuna de les cadenes, sempre segons el comunicat de la CNC. Com a indici d'aquest incompliment, la nota indica "la presència de les mateixes persones en els òrgans d'administració de totes dues".

A més, l'empresa expedientada podria haver "endarrerit injustificadament la renúncia als drets d'adquisició preferent de continguts audiovisuals", així com "l'atorgament dels drets d'opció". Així mateix, Mediaset podria haver "inclòs clàusules prohibides en determinats contractes per a l'adquisició de continguts audiovisuals", acusa la nota.

La CNC també acusa l'operadora d'haver desenvolupat "una estratègia de vinculació 'de facto' de la venda de publicitat dels seus canals", que "s'hauria vist reforçada per la recent introducció d'un nou model de comercialització de la publicitat" de tot el grup.

La nota conclou que "la incoació de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació. S'obre ara un període màxim de sis mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la resolució per a la CNC".

La nota recorda, com a antecedents, que el 28 d'octubre del 2010 el Consell de la CNC va resoldre autoritzar, subordinada al compliment de determinats compromisos per Mediaset, abans denominada Gestevisión Telecinco SA, l'adquisició de Cuatro per la primera.

"En aquesta resolució s'encomanava la vigilància del que estableix la part dispositiva a la direcció d'investigació de la CNC", diu, i afegeix que com a fruit d'aquesta tasca de vigilància ha obert la investigació dels possibles incompliments.