La Junta Electoral Central rebutja la proposta de la CCMA per flexibilitzar els blocs electorals

L'obliga, a instàncies del PP, a seguir criteris de proporcionalitat estricta en els temps i l'ordre i a aplicar-los també a entrevistes i debats