Televisió

Nou llibre d'estil de la Corporació RTVE

RTVE veta les corrides de toros

Les considera "violència amb animals" i no les emetrà perquè coincideixen amb l'horari protegit

El nou llibre d'estil de RTVE, que es va presentar el desembre passat, considera les corrides de toros "violència amb animals" i estableix que RTVE "no emetrà corrides de toros pel seu horari, que generalment coincideix amb l'horari protegit o d'especial protecció per a l'infància". Tot i això, el llibre d'estil també diu que la programació televisiva i radiofònica haurà de reflectir l'actualitat del món taurí.

TVE va deixar d'emetre corrides l'any 2010, amb el mateix argument que ara s'ha incorporat al llibre d'estil de la Corporació RTVE. El 2 de desembre passat, el Congrés va rebutjar una proposició del Partit Popular en què es demanava a TVE l'emissió d'un mínim de 10 corrides de toros cada temporada. Dels grups de la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE, només hi va votar a favor el mateix PP.

Etiquetes

Més continguts de