PAREU MÀQUINES

Resolució judicial o article dels diaris de la caverna?

Que la resolució d'un jutge soni igual que qualsevol columna de la caverna no és tranquil·litzador

“Continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de estado”. Obsessió és la paraula clau, que suggereix pràcticament un desordre mental. “Jordi Sànchez enardeció a la muchedumbre sosteniendo que se había ganado de nuevo la calle”. La muchedumbre, és a dir, els xais. No pas els ciutadans. “Al tiempo Jordi Cuixart, que le acompañaba en su soflama [...]”. Soflama, que el diccionari de la RAE defineix com a “expressió artificiosa amb la qual algú intenta enganyar” i atorga valor despectiu. “A partir de esa incendiaria convocatoria, lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes”. S’escull incendiaria, un adjectiu gens objectivable. “La muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado”. En els millors cinemes. “Quienes realizaron aportaciones principales al núcleo del hecho con posterioridad al 20 de septiembre, desde luego se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse”. Amb el petit detall que no es va desatar res. “A modo de piedra roseta del diseño criminal que se ha descrito y de su persistencia”. Això parlant del Llibre blanc de la transició nacional.

Jo de lleis en sé poquet, però de la premsa de Madrid i la càrrega gens innocent de les paraules que disparen ja ho domino una mica més. I quan una resolució d’un jutge sona exactament igual que qualsevol columna de la caverna, la sensació no és precisament tranquil·litzadora. Explicaran que és la freda aplicació de la llei, però els adjectius i les nombroses paraules connotades són qualsevol cosa menys glacials.

Més continguts de