Publicitat
Publicitat

El sector TIC de Catalunya perd múscul però afronta el futur amb optimisme

Catalunya compta amb unes 9.000 empreses TIC, una mica més d'un 21% del total de tot Espanya, segons el Baròmetre del sector tecnològic

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de Catalunya ha perdut en l'últim any l'1,6% de les seves prop de 9.000 empreses, encara que afronta el futur amb optimisme, gràcies a la confiança que les companyies tenen en les seves pròpies capacitats i en el fet que la demanda es mantingui.


Així ho constata la quarta edició del Baròmetre del sector tecnològic, que un any més ha elaborat la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (Ctecno), que presideix el també director general de la Mobile World Capital, Ginés Alarcón.


Segons aquest informe, Catalunya compta amb un potent sector TIC, format per unes 9.000 empreses, una mica més d'un 21% del total de tot Espanya, i uns 67.000 treballadors.


De 2010 a 2011, no obstant això, el sector ha patit una "petita contracció" del nombre d'empreses, d'aproximadament l'1,6%, segons l'Instituto Nacional de Estadística (INE), a causa de la crisi i la forta competència.


Alarcón ha restat importància a aquest lleu descens i ha assenyalat que el sector TIC està resistint a les dificultats del moment i que "les empreses desapareixen fins i tot quan les coses van bé".


El 2009, aquesta caiguda va ser molt més gran, ja que Catalunya va perdre respecte a l'exercici anterior el 7,3% de les seves empreses, i va passar de 9.808 a 9.092, i un 5,5% de treballadors, que es van situar en 67.500.

Malgrat això, segons l'últim informe de CTecno, les empreses tecnològiques catalanes veuen el futur "amb cert optimisme" i situen aquesta percepció en 5,3 punts sobre 10, una nota superior a la dels anys 2010 (5), 2009 (5,1) i 2008 (4,7).

Tot i així, hi ha certes qüestions que representen un "fre" per al desenvolupament del sector, com són la seva "excessiva" atomització, pel gran nombre d'empreses petites que el componen, i la falta de finançament privat.

El sector, això no obstant, compta amb alguns punts al seu favor, com professionals ben formats, preparats per atendre la demanda actual i futura, i la seva creixent aposta per l'exportació, sobretot en països de l'Amèrica Llatina i Àsia.

Per tenir una radiografia completa de l'àmbit TIC i avaluar el seu estat i evolució, els responsables del baròmetre han elaborat també una anàlisi DAFO del sector, i han examinat les seves característiques internes (debilitats i fortaleses) i la seva situació externa (amenaces i oportunitats).

Sobre punts forts, el sector tecnològic compta amb talent professional i un "excel·lent" entorn universitari, així com amb la capacitat d'atracció que li atorga la marca Barcelona i el notable desenvolupament tecnològic de la societat catalana.

Les principals debilitats, per contra, són algunes carències formatives, la necessitat de més interacció entre empreses, universitats i centres d'investigació, l'exigència d'un nivell més elevat d'internacionalització, que malgrat que ha crescut segueix sent "relativament baix", l'absència d'empreses tractores i també certa falta d'autoconfiança.

Són també diverses les amenaces que poden llastar el creixement del sector, com la dificultat, en temps de crisi, d'atreure el talent necessari, la constricció de la demanda, el clima d'incertesa actual o el recel d'alguns empresaris a internacionalitzar-se per por de perdre autonomia o la capacitat de gestió de l'empresa. Però davant aquestes debilitats i amenaces són també moltes les oportunitats que tenen les firmes TIC per seguir creixent a pesar de l'actual context econòmic.

Així, el sector pot millorar en el terreny professional, promovent el coneixement d'idiomes i la mobilitat dels treballadors, pot apostar per l'impuls de projectes cooperatius, pot impulsar l'exportació i l'especialització i pot créixer en camps com l'energia, les telecomunicacions, la impressió en tres dimensions, la seguretat de les comunicacions, l'electrònica, les ciutats intel·ligents o el 'cloud computing' (computació en el núvol).


El fet que Barcelona sigui capital del Mobile World Congress representa també una oportunitat per al sector i obre la porta a la implantació de noves empreses en el territori.


Ginés Alarcón ha subratllat que per tot això les empreses catalanes tenen una visió optimista del futur, que es basa no només en la confiança en les seves pròpies capacitats, sinó també en la certesa que "la demanda continuarà existint".

Postveritat

Més continguts de

Postveritat
PUBLICITAT
PUBLICITAT