CRÍTICA XARXES

Tu tuiteges o et creus les enquestes?

Us diria que si això de Twitter s'estudia cada dia més és perquè fa anar de corcoll tothom, però seria un error segons les conclusions d'un estudi que acabo de llegir. El missatge de l'informe, del Pew Research Center, és que Twitter no imita bé la vida perquè no hi ha pas tanta gent que hi participi. O sigui que només fa anar de corcoll una part de la societat, una colla d'estressats que han contret aquest vici com en podrien tenir un altre. Definitivament i científica: el que diu Twitter no és el que pensa tothom. A més a més, és una xarxa dominada per joves -normalment més progres que la resta de la societat- i hipercrítics -que si poden fer un comentari negatiu no en fan un de positiu-. Aquest és el diagnòstic dels autors d'un estudi que no voldria frivolitzar, atès que s'han passat un any analitzant el tema. Donen dades: només un 13% d'adults tenen un compte de Twitter i només un 3% tuitegen. I el 50% d'adults que piulen tenen menys de 30 anys, mentre que, en el conjunt de la societat, els menors de 30 anys només representen el 23% dels adults. Els investigadors comparen l'estadística de Twitter amb enquestes sociològiques i veuen que donen visions diferents d'una mateixa societat, fet que els porta a relativitzar -i deuen fer santament- la importància dels tuits. Ara bé: ¿Twitter deforma la realitat o les respectades -i encotillades- enquestes l'espifien? El mateix Pew Research Center admet que la mostra és més petita en els estudis sociològics que en el campi qui pugui dels piuladors. Twitter no és la vida, d'acord, acceptat. Però tampoc ho són les enquestes, com saben els partits catalans des del 25-N. Si relativitzem, fem-ho amb tot. El caos que impera en el reialme dels piuladors, compulsiu i visceral, a vegades pot estar més a prop de la veritat que altres canals. Per això sovint és desagradable.