La UE alerta sobre els perills per a la ciberseguretat de les xarxes mòbils 5G

Un informe indica els riscos d'una possible dependència de proveïdors de països no europeus

Els estats membres de la Unió Europea han alertat dels riscos per a la ciberseguretat que pot tenir la implantació de les xarxes mòbils 5G. En un informe publicat avui, la UE assenyala que un dels principals riscos és la dependència dels proveïdors tecnològics. L'informe anima els països a avaluar "el perfil de risc" de proveïdors individuals que pateixen "interferències" de països de fora de la UE, mitjançant factors com la vinculació entre l'empresa i el govern en qüestió o la legislació del país.  

"S'ha de ser particularment vigilant amb les condicions que envolten els proveïdors [...], incloent-hi el que sosté un proveïdor que és objecte d'interferència d'un país no europeu, així com la qualitat dels productes i els serveis", ha indicat en roda de premsa el comissari de Seguretat europeu, Julian King. L'informe assenyala que s'ha de ser especialment curós en aquells casos en què no hi hagi acords de seguretat o protecció de dades entre la UE i el país del qual sigui originari el proveïdor, o "no hi hagi controls i equilibris legislatius o democràtics". 

Un altre factor que l'informe diu que cal tenir en compte és les "característiques de la propietat corporativa del proveïdor", i la capacitat del tercer país d'"exercir qualsevol tipus de pressió", inclosa en relació amb la fabricació. 

A més, l'estudi identifica altres "vulnerabilitat tècniques" com la dependència del software i de les actualitzacions. "Hi ha més possibilitats que portes intencionades o no intencionades trobin un camí dins el sistemes, i per això cal estar particularment atents", ha assegurat King.