Edició de les 23 hores de l'ARA

Avança't, llegeix ja en un PDF la primera edició del diari de demà i ves a dormir informat. Un servei per a tots els subscriptors de l'ARA

En aquest PDF hi trobareu totes les pàgines de l'ARA de demà que ja estan enllestides. A partir de la mitjanit en tindreu l'edició completa. Avui, excepcionalment, i en raó de les eleccions als Estats Units, trobareu dues edicions extres que us expliquem aquí:

Les eleccions als EUA a l'ARA: dues edicions en paper, una en PDF i seguiment tota la nit a la web

Tots els subscriptors de l'ARA tenen accés a aquest servei.