Les edicions digitals dels diaris se centren en les eleccions al Parlament de Catalunya