LES CÀMERES ENTREN A CASA

Tres nous programes es fixen en les relacions entre pares i fills

Les famílies, protagonistes

Aquests dies s'han estrenat dos programes, En familia i Hermano mayor , centrats en les relacions familiars. Cuatro encara en prepara un altre, Me cambio de familia , que gira entorn al mateix tema.

La 1 va estrenar dimecres En familia , un programa que, en paraules del seu director, Santiago Tabernero, "vol ser un viatge per l'Espanya plural a través de les famílies". De fet, la idea de pluralitat és clau en aquest espai, que pretén oferir un retrat dels diversos models de família existents avui en dia, des dels més tradicionals fins a d'altres que han aparegut més recentment, com les homoparentals, les monoparentals, les formades per persones de diverses nacionalitats o les que han adoptat fills.

Per fer-ho, cada episodi busca un fil conductor -els negocis familiars, l'absència de residència fixa o les dificultats per tenir fills- i entra a les llars de cinc famílies de perfils diferents però relacionades amb aquesta temàtica. Tabernero destaca que els equips de gravació estan formats només per dues persones, "perquè no imposin tant i les famílies actuïn amb més naturalitat". Segons ell, el programa és gairebé un "estudi sociològic", ja que "els canvis en els models familiars són un reflex fidel dels que ha viscut la societat espanyola" en les últimes dècades.

Identificar-se i reflexionar
En el fons, opina el director, totes les famílies busquen, si fa no fa, el mateix: "una bona convivència, que els fills creixin bé i amb una bona educació, etc.". En canvi, hi ha una "infinitat" de models diferents per assolir aquests objectius, i és justament això el que pot despertar la curiositat de l'espectador. De moment, però, el primer episodi només va cridar l'atenció d'1.669.000 persones a tot Espanya (un 9,2% de share) , i de 143.000 a Catalunya (un discret 4,9% de quota de pantalla).

Aquestes xifres, però, no permeten valorar si l'espai va complir un altre dels objectius que es planteja Tabernero, que és que el programa convidi el públic a reflexionar: "En alguns casos perquè s'hi reconeixeran, i en els altres perquè veuran que, malgrat les diferències, totes les famílies persegueixen els seus mateixos anhels".

Destacar els contrastos
La mateixa voluntat de remarcar les diferents m d'organitzar el nucli familiar és la que mou Me cambio de familia , que prepara la tercera temporada amb un canvi de cadena, encara que dins de la mateixa família televisiva: de Telecinco, on s'havia emès el 2010, passa a Cuatro. El format, però, és radicalment diferent del que proposa En familia . L'estudi sociològic amb una mínima intervenció de les càmeres es converteix aquí en una espècie de joc: dues mares s'intercanvien les famílies i durant quinze dies han de viure en una casa que no és la seva i amb un marit i uns fills que no coneixen. Durant la primera setmana, les dones s'han d'adaptar a les normes de la seva nova llar, però durant la segona meitat de l'estança són elles les que poden imposar els seus propis mètodes de funcionament als altres membres de la família d'acollida.

Xevi Aranda, director de continguts de Big Bang Media, la productora responsable del programa, assegura que l'espai "demostra que es pot aprendre molt d'una família completament diferent de la teva". Per això, els càstings, que ja han començat, busquen "famílies que tinguin al capdavant una dona amb una filosofia de vida curiosa i que consideri que el seu model és el millor". Segons Aranda, els creadors del format original, Wife swap , van decidir que fossin les dones les que canviessin de casa perquè "acostumen a ser el motor de la família i, a més, mostren més les emocions".

El programa no va acabar de convèncer en les dues primeres temporades a Telecinco: la primera es va quedar amb un 12% de share , i la segona va pujar fins al 12,9%. De moment, no s'ha confirmat la data d'inici de la tercera temporada.

La família, font de conflictes
Viure en família, ja sigui la pròpia o una altra, genera conflictes. Aquest aspecte, consubstancial al format de Me cambio de familia i totalment secundari a En familia , constitueix la base d'un altre espai que divendres va tornar a la graella de Cuatro. Es tracta d' Hemano mayor , en què un coach intenta reeducar joves conflictius que peguen als seus pares, trenquen objectes de casa o són addictes a les drogues o l'alcohol. El responsable de reconduir-los és Pedro García Aguado, campió olímpic de waterpolo el 1996 i que posteriorment va patir i superar una drogoaddició. La seva experiència l'ha portat a conduir les dues anteriors temporades de l'espai, que van obtenir un share mitjà del 12,3%.

Més continguts de