Publicitat
Publicitat

TELEVISIÓ

El govern espanyol beneeix la fusió entre La Sexta i Antena 3

L'últim consell de ministres presidit per Zapatero autoritza la transmissió a Antena 3 de la llicència de La Sexta

El govern espanyol ha donat el seu primer vistiplau a la fusió entre Antena 3 i La Sexta. L'últim consell de ministres presidit per José Luis Rodríguez Zapatero ha autoritzat aquest divendres la transmissió a Antena 3 Televisió de la llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de la qual és titular La Sexta. En els propers mesos, Competència també haurà de donar llum verda a l'operació.

Antena 3 va sol·licitar autorització per dur a terme els tràmits necessaris per a la transmissió al seu favor de la llicència per a la prestació de serveis de televisió, d'acord amb el que estableix la llei general de la comunicació audiovisual, segons ha informat el govern de l'Estat.

El passat dimecres 14 de desembre, Antena 3 i La Sexta van anunciar que havien arribat a un acord per a la integració de les dues empreses mitjançant una fusió per absorció de la segona per part de la primera.

Els acords adoptats preveuen que els accionistes de La Sexta rebin per la cessió de la totalitat del seu patrimoni un 7% del capital social del nou.

L'executiu espanyol ha recordat que el 2010 es va assignar a La Sexta un múltiple digital de cobertura estatal, integrat per quatre canals digitals de televisió, i que la competència per atorgar les llicències, i en conseqüència per autoritzar-ne la transmissió, correspon a l'executiu.

Un cop analitzada la sol·licitud de transmissió de la llicència presentada per Antena 3, s'ha comprovat que reuneix tots els requisits exigits per la llei general de la comunicació audiovisual.

Entre aquests requisits es troba l'exigència de garantir el pluralisme en el mercat audiovisual televisiu, ja que l'operació societària no implica, actualment, la superació del límit d'audiència establert per l'esmentada llei.

La transmissió de la llicència de La Sexta a Antena 3 tampoc supera el límit de múltiples digitals a què es refereix la legislació de comunicació audiovisual, segons informa l'executiu.

Així, Antena 3 fa tots els requisits exigits en la llei general de comunicació audiovisual per ser titular de la llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual que actualment té La Sexta i, per tant, es procedeix a autoritzar la transmissió sol·licitada.

La transmissió de la llicència haurà de ser formalitzada pels interessats en escriptura pública en el termini màxim de tres mesos des de la notificació de l'acord d'autorització.

Postveritat

Més continguts de

Postveritat
PUBLICITAT
PUBLICITAT