Els primers retocs demanats ja són una realitat

En la seva edició d'avui, l'ARA ja ha incorporat els primers retocs demanats pels seus lectors en les últimes setmanes. Els mots encreuats han passat d'una disposició vertical a una disposició horitzontal, que molts lectors deien que consideraven més còmoda. A la mateixa pàgina, s'hi ha incorporat un segon sudoku, pensant en els que el trobaven massa fàcil o bé massa difícil. Ara, amb els dos sudokus de dos nivells diferents, es podrà triar el més adequat al nivell de cadascú.

D'altra banda, la programació dels canals de televisió ara ocupa dues pàgines, amb un cos de lletra més gran i amb més espai per a cada canal. Aquest canvi facilita la lectura de la graella i permet donar més detalls de la programació de tots els canals, i no tan sols dels més importants. Aquesta doble pàgina també incorpora un espai dedicat a les pel·lícules del dia, i més recomanacions de programes, a més de dues seccions noves: una dedicada a la relació amb el telèfon mòbil i amb els mitjans de comunicació d'un personatge conegut, i una altra amb els tres moments televisius més destacats del dia anterior.

Amb el diari d'avui s'estrenen dos canvis més. El primer, el canvi d'ubicació de l'entrevista, que ara es pot trobar al final de les pàgines de Crònica. El segon, el que afecta la secció de Cultura, que formava part d'Ara Tu, i que ara passa a ser una secció diferenciada.

Més continguts de