L’audiència televisiva en segones residències es quadruplica tot i l'ordre de confinament

A Catalunya s'ha passat de 3.000 a 12.000 espectadors en aquest segment sota l'estat d'alarma

Des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma, el consum de televisió en segones residències s'ha quadruplicat a Catalunya: segons dades facilitades a l'ARA per la consultora Barlovento Comunicación, l'audiència mitjana en aquest àmbit concret va ser de 3.000 persones entre l'1 i el 13 de març, i es va disparar fins a 12.000 entre el dia 14 (quan es va aprovar l'actual situació d'excepcionalitat i es va donar l'ordre de confinament) i aquest diumenge, 29 de març. Es tracta de xifres molt baixes, que representen una part ínfima del consum global de televisió (no arriben ni a l'1% del total) i que s'han obtingut a partir d'una mostra molt reduïda d'audímetres, la qual cosa dona lloc a uns marges d'error força amplis. L'increment, però, és prou significatiu per considerar que, malgrat els controls viaris dels Mossos d'Esquadra i els esforços de les policies municipals de molts municipis turístics de costa i de muntanya per impedir l'arribada de visitants, el grup de ciutadans que han optat per passar el confinament fora de la seva residència habitual és força nombrós.

Veïns de la Costa Brava: “Com pot ser que hi hagi gent tan egoista? Que es quedin a casa seva!"

De fet, una anàlisi més detallada de les xifres permet corroborar que, efectivament, des del decret d'estat d'alarma hi ha molta més gent mirant la televisió en segones residències que no pas abans. En els 12 primers dies de març, l'audiència més alta es va assolir el dia 1, un diumenge, amb 6.000 persones davant la pantalla. Aquesta dada representa el nombre d'espectadors que, de mitjana, van veure la televisió al llarg de tot el dia, però lògicament hi va haver franges que van quedar per sota i d'altres en què el consum va ser mes elevat. El divendres 13 ( el primer dia sense classe a les escoles i instituts de Catalunya), la xifra va pujar fins als 8.000 espectadors de mitjana, i a partir del dia 14 (ja amb l'ordre de confinament vigent) ha sigut sempre igual o superior a 10.000 persones, amb l'única excepció de diumenge passat, en què es va tornar a situar en 8.000. Durant la primera part del mes va arribar a haver-hi tres dies (del dilluns 9 al dimecres 11) en què el consum televisiu en segones residències va quedar en un "zero tècnic" (és a dir que probablement hi havia unes quantes persones mirant la televisió, però no tenien audímetre i, per tant, no van ser computades). Una setmana més tard es van assolir les xifres més altes de tot el mes: 14.000 persones el dilluns 16 i 15.000 el dimarts 17.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, el consum global de televisió ha crescut de manera molt clara, fins al punt que a Espanya es va arribar a batre el rècord històric de temps davant la pantalla, amb 5 hores i 44 minuts per persona i dia el diumenge 15. A Catalunya no es va assolir aquest màxim, però l'audiència mitjana ha crescut en 390.000 persones des de l'inici del confinament: d'1.104.000 espectadors durant els primers 13 dies de març, es va passar a 1.494.000 a partir del dia 14. El pes de les segones residències en aquest conjunt és molt petit, però s'ha multiplicat per tres: si abans de l'estat d'alarma aquesta part de l'audiència equivalia a un 0,27% del total, a partir de l'aprovació del decret va passar a representar un 0,8%.

Menys increment a Espanya

Al conjunt de l'Estat, l'audiència en segones residències també ha crescut des que es va donar l'ordre de confinament, tot i que de manera menys pronunciada que a Catalunya. Així, si en els primers 13 dies del mes van mirar la televisió des d'aquests espais una mitjana de 27.000 persones, a partir del dia 14 van passar a ser 67.000, és a dir, 2,5 vegades més. La part del pastís que correspon a aquest grup sobre el total d'espectador, tot i seguir sent molt escassa, gairebé s'ha doblat, ja que ha passat de representar el 0,37% d'una audiència de gairebé 7,4 milions de persones a ser el 0,66% d'un conjunt de 10,2 milions d'espectadors.

L'última incorporació a l'anàlisi d'audiències

Les segones residències quedaven fora del còmput d'audiències fins a l'any passat. Des de l'1 de gener, però, Kantar Media, l'empresa que diàriament extreu les dades recollides pels 4.875 audímetres que hi ha repartits per les cases d'arreu de l'Estat, té en compte també el consum de televisió que fan les persones que tenen un d'aquests aparells a casa mentre són a la residència de vacances. L'efecte d'aquestes dades sobre les xifres d'audiència és molt petit, però permet afinar més els resultats i ajudarà a conèixer millor el comportament dels espectadors durant els caps de setmana i en períodes de vacances (o de confinament, com és el cas). Queda pendent, encara, cobrir el buit del consum en bars i locals públics, clau per tenir dades fiables sobre l'audiència real dels partits de futbol, especialment en un moment en què gairebé tots són de pagament.