PAREU MÀQUINES

Una vacuna contra els inventors de la sopa d'all (i 2)

Les lliçons de Walter Lippmann de fa 99 anys segueixen sent vigents

Completo avui l'àlbum de retalls de cites de Walter Lippmann, escrites fa noranta-nou anys, i que funcionen encara amb plena vigència. El periodista, per exemple, va ser un dels primers a veure que els mitjans cada cop haurien de ser més transparents per al públic i tenir, per entendre'ns, la cuina a la vista: "Rares vegades els diaris prenen en consideració realment el lector. I ho hauran de fer, tard o d'hora. [...] La filosofia de l'ofici ha d'estar sotmesa a debat. Les notícies sobre les notícies s'han d'explicar". També detectava una de les contradiccions dels periodistes polítics: per tenir fonts s'han d'apropar als governants, però això justament els col·loca en una situació de dependència perillosa: "El reporter [...] ha de cuidar els seus contactes personals, amb els testimonis dels fets i els informants privilegiats. Si és obertament hostil amb els que ostenten l'autoritat, deixarà de ser un reporter a menys que hi hagi un partit de l'oposició que pugui alimentar-lo de notícies. Si no, sabrà ben poques coses sobre el que està passant realment".

Això del soroll informatiu que tant ens amoïna en temps d'internet ja passava un segle enrere, o si més no així ho percebien. "Les notícies del dia, quan arriben a la redacció, són una increïble barreja de fets, propaganda, rumors, sospites, pistes, esperances i temors, i la tasca de seleccionar i ordenar aquestes notícies és una de les feines veritablement sagrades i clericals de la democràcia".

Avui dia, els periodistes solem fustigar-nos, potser en excés, sobre la nostra responsabilitat en el descrèdit de la premsa que percebem. Ens queda el consol que no és un fenomen nou: "Hi ha una creixent irritació i desil·lusió amb la premsa: el sentiment, cada cop més acusat, d'haver sigut enganyats i desinformats". Lippmann és com el Perich. Per sort o per desgràcia, sempre vigent.