Els desperfectes de l'ampliació de Milà han costat gairebé 1 milió d'euros

L'ampliació de les cel·les va suposar filtracions de fang als aqüífers de la zona, fet que va obligar a actuacions d'emmagatzematge

Els costos de les actuacions per reparar els desperfectes en les obres d'ampliació de l'abocador de Milà (Maó) ascendeixen a 933.233 euros, segons ha informat avui el Consorci de Residus i Energia de Menorca.

Aquestes deficiències han estat originades perquè no van ser avaluades correctament les condicions hidrogeològiques en el disseny de l'obra pel redactor del projecte i perquè no va ser reconduït durant la seva execució pel director. El procediment per determinar les responsabilitats i els costos es va iniciar el 27 de març.

L'obra, contractada pel Consorci, ha estat executada per Antonio Gomila SA segons el projecte redactat per Terratest Fonamentacions, dirigit per l'empresa AC Enginyeria Geològica SL. Al desembre de 2014 la Comissió Balear de Medi Ambient va ordenar la clausura temporal de l'abocador i l'adopció de mesures correctores. Les actuacions dutes a terme inclouen el trasllat de residus a la planta de Son Reus (Mallorca), la construcció d'una planta d'emmagatzematge temporal, la impermeabilització de la "cel·la I" i obres vinculades per solucionar les patologies detectades en la "cel·la 3" i zona de fangs. En conjunt, el cost d'aquestes mesures ascendeix a 933.233 euros que hauran de ser abonats pels responsables de les deficiències en concepte de danys i perjudicis ocasionats al Consorci de Residus i Energia de Menorca.

A aquesta quantitat caldrà afegir altres costos que en aquests moments es troben en fase de valoració, que seran determinats en un futur procediment administratiu.

El + vist

El + comentat