PALMA

Pantalles digitals al carrer: impacte paisatgístic nul?

Cort defensa el concurs per instal·lar suports publicitaris lluminosos i diu que al centre no n'hi haurà, però en preveu a llocs com el parc de la Mar, el passeig de Mallorca i la primera línia de la Platja de Palma

Quin impacte visual tindrà sobre el paisatge urbà de Palma la instal·lació d'entre 30 i 60 tanques lluminoses de 8 metres quadrats cadascuna a indrets com el passeig de Mallorca, el parc de la Mar, el passeig marítim de la Platja de Palma o el parc de la Feixina? Aquesta qüestió enfronta ara mateix l'equip de govern del PP a Cort i l'oposició a partir del concurs que prepara l'Ajuntament per treure en concessió la instal·lació i explotació comercial d'aquest tipus de suports digitals.

El grup municipal de MÉS ho considera "un autèntic atac a la ciutat, al paisatge i a l'entorn urbà" perquè suposarà "una destrossa visual" i adverteix de problemes legals, per incompliment de les normatives sobre contaminació lumínica, no previstos en el plec de condicions del concurs que ja s'està tramitant. Davant això, el govern municipal defensa que la instal·lació d'aquestes pantalles tindria "un impacte paisatgístic nul" perquè no s'ubicaran al centre històric "sinó a l'extraradi" i que, fins i tot, permetran l'eliminació d'altres suports de publicitat estàtica que hi ha actualment als carrers de Palma.

L'equip de govern de Cort ha inclòs el lot per a la instal·lació de 30 d'aquestes pantalles digitals, "una xifra que es podrà ampliar durant la duració del contracte fins a un màxim de 30 més", en un concurs per a la concessió i explotació comercial i publicitària de la via pública de Palma durant deu anys prorrogables amb cinc més. MÉS, i en això també s'hi afegeix el PSOE, considera desproporcionat aquest termini i "una hipoteca per als tres o quatre futurs equips de govern".

També surten a concurs, després que la concessió de les actuals hagi revertit en l'Ajuntament, fins a 70 tanques publicitàries en sòl de propietat municipal, 500 mòduls de senyalització informativa lluminosa a la xarxa viària i 600 tanques metàl·liques en els passos de vianants, segons les condicions. El cànon mínim de tot és de 574.575 euros anuals i el corresponent a les tanques publicitàries digitals és el més elevat, amb 288.015 euros. L'oposició ho considera un preu de sortida excessivament barat.

Possibles ubicacions

En el plec de condicions del concurs, atès que aquestes pantalles digitals no existeixen fins ara, s'ha dividit Palma en vuit zones i s'han assignat 54 possibles ocupacions, de manera indicativa i tenint en compte, segons s'especifica en l'expedient, la densitat de població i la saturació de l'actual mobiliari urbà, "cercant un equilibri per obtenir tant un rendiment econòmic com de no contaminació visual per a la ciutat". Entre aquestes ubicacions hi ha les que s'han esmentat abans, però també rotondes, avingudes, parcs i places de distints punts de Palma. El portaveu municipal, Julio Martínez, ha remarcat que la ubicació sempre haurà de ser aprovada pels tècnics, però en qualsevol cas el plec de condicions tècniques ja les assenyala al mapa.

Les pantalles lluminoses podran tenir una mida de 4 per 2 metres i s'hauran d'instal·lar de manera que no superin els 2,20 metres d'altura. En el cas de les rotondes, s'hauran de col·locar dos suports aferrats l'un a l'altre de manera que donin una visió de 360 graus. En el plec de condicions s'estableix que en aquests suports digitals no es podran emetre vídeos ni imatges en moviment per no distreure els conductors, però això sí estarà permès si estan instal·lats en zones per a vianants.

Problemes legals

A més de la polèmica per l'impacte visual, des del grup municipal de MÉS s'adverteix que el concurs xoca amb problemes legals que no s'han tingut en compte en el plec de condicions. Ho sosté el portaveu ecosobiranista, Antoni Verger, que ha alertat que la llei de protecció del medi nocturn de Balears, aprovada el 2005, no permet el funcionament d'instal·lacions lluminoses amb aquest ús durant la nit, qüestió que no està recollida en el plec de condicions.

Verger també ha avisat que el Pla Territorial de Mallorca exigeix unes viseres de protecció per a aquest tipus de pantalles per tal d'evitar la contaminació lumínica, un aspecte que tampoc no es tracta en el concurs que ha preparat el govern municipal del PP. A més, segons l'ecosobiranista, tampoc no es complirien les exigències d'eficiència energètica fixades per un reial decret del 2008.

El grup municipal de MÉS presentarà una proposta al ple de dijous per exigir que l'equip de govern aturi la tramitació d'aquest concurs, sobre el qual Verger s'ha queixat perquè s'ha fet "sense consultar ningú, ni veïns, ni entitats, ni l'oposició". Això darrer també va ser qüestionat a la darrera comissió per part del PSOE, com el termini de concessió previst.

Per la seva banda, el portaveu de l'equip de govern, Julio Martínez, ha considerat que els grups de l'oposició estan practicant "una política de desinformació" sobre aquesta qüestió i ha assegurat que aquest concurs públic va sorgir a instàncies d'una proposta del grup socialista, aprovada per unanimitat, que instava a incrementar els ingressos de Cort mitjançant la publicitat estàtica en els espais públics.