GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Aigua depurada: a l’Albufera o a la mar

Muro insisteix a construir la nova EDAR de Can Picafort, i Santa Margalida hi al·legarà en contra

La gestió de les aigües brutes de Can Picafort manté enfrontats els ajuntaments de Muro i de Santa Margalida. El Consistori murer va aprovar ahir per unanimitat una moció per instar el Ministeri de Medi Ambient a construir de manera urgent la nova depuradora de Can Picafort, que alliberarà l’estació de les Platges de Muro de les aigües brutes del nucli costaner.

L’Ajuntament acompanya la reivindicació amb un informe elaborat per un enginyer de Camins, Canals i Ports, que destaca el perill que suposaria per al manteniment de l’equilibri mediambiental de l’Albufera l’ampliació de l’actual EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) de les Platges de Muro, ja que els terrenys on es duria a terme estan confrontats amb el Parc Natural i tenen un alt nivell de protecció. El document també apunta als perjudicis econòmics que implica la saturació de la depuradora, ja que provoca males olors i vessaments. A més, critica durament l’Ajuntament de Santa Margalida per posicionar-se contra la construcció de la nova infraestructura.

Santa Margalida

El Consistori viler, per part seva, té previst presentar al·legacions contra la construcció de la nova EDAR dins el seu terme municipal. Els seus arguments també es basen en criteris mediambientals: el consum de territori que implicaria i el fet que l’EDAR projectada abocarà les aigües depurades a la zona LIC de la badia d’Alcúdia. Concretament, les vessaria davant el torrent de Son Bauló mitjançant un emissari submarí de 3,5 quilòmetres de llargària que haurà d’esquivar les praderies de posidònia. Està previst que el Consistori viler aprovi les al·legacions en un ple a final de setmana o principi de la que ve.

L’any 2005, Santa Margalida va signar un conveni amb l’Ibasan (Institut balear de sanejament) en què es comprometia a facilitar la construcció de la nova infraestructura. Això no obstant, l’Ajuntament de Santa Margalida, actualment governat per Suma pel Canvi (MÉS i PSOE), ara aposta per la modernització de la depuradora actual.

L’avantprojecte de la nova depuradora, juntament amb l’informe d’impacte ambiental, es troba en fase d’exposició pública. El document elaborat pel Ministeri de Medi Ambient admet el risc d’impacte “sever” si es produeix un vessament d’aigües fecals en la zona LIC de la badia d’Alcúdia.

El nou emissari projectat partiria de l’extrem occidental de la platja de Son Bauló i en el recorregut intentaria esquivar les praderies de posidònia. La gran canonada haurà d’estar senyalitzada a les cartes marines i, in situ, per unes 4.000 boies.

El + vist

El + comentat