TEMA DEL DIA

El 'nivell 33' costa prop de 400.000 euros a l'any al Govern

El complement que el Pacte s'ha compromès a eliminar el cobren uns 65 funcionaris que han passat per la política

El conegut com a 'nivell 33', el complement salarial que cobren aquells empleats públics que prèviament han passat per la política, té un cost per al Govern d'uns 370.000 euros a l'any. El 2012 eren 65 els empleats de l'Administració Autonòmica i dels seus organismes autònoms que es beneficiaven de l'augment.

Les dades, tot i que no són noves, no hauran variat gaire fins ara, quan es començaran a reincorporar empleats públics que els darrers quatre anys han ocupat càrrecs polítics amb el PP, un fet que farà variar la nòmina. No són noves les dades, però serveixen per valorar de què s'està parlant quan els partits d'esquerra s'han compromès a eliminar aquest 'nivell 33', un mecanisme que inicialment es va copiar de l'administració de l'Estat per compensar els funcionaris que, en passar a la política, no havien promocionat i tornaven al lloc de feina anterior. El mecanisme, però, s'ha acabat distorsionant i s'ha convertit en una mena de premi que provoca que dos funcionaris acabin cobrant diferent per fer el mateix i que aquell que ha passat per política obtingui millor salari.

La Llei de funció pública, tot i haver estat modificada en temps del PP, manté que els funcionaris que han ocupat càrrecs polítics executius durant dos anys gaudeixen d'un increment del sou quan tornen a la seva plaça. La millora oscil·la en funció del lloc que ocupen, però suposa consolidar un complement de 1.150 euros mensuals que cobraran 14 vegades a l'any fins a la jubilació. Per al Govern representa una despesa addicional de 370.000 euros l'any. 65 empleats de l'Administració autonòmica i dels seus organismes autònoms es beneficien de l'augment.

El compromís de l'esquerra és eliminar aquest complement, però ja han advertit que la mesura difícilment podrà tenir efectes retroactius i, per tant, aquells qui el cobren el continuaran rebent. La normativa actual diu que els funcionaris de carrera de l'Administració autonòmica o de les entitats públiques que en depenen, i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica que ocupin càrrecs polítics executius durant dos anys continuats o tres amb interrupció, quan es reincorporen al servei actiu tenen dret a percebre el complement de destinació que l'Estat fixa anualment als seus directors generals. A la pràctica, implica rebre el nivell màxim del complement.

S'entenen com a càrrecs executius els del Govern (president, vicepresident, conseller, director general o secretari general), els de les seves entitats autònomes (president, gerent o secretari general), o els de les seves empreses públiques (president o gerent), càrrecs similars dels consells i de les seves entitats autònomes, i els del Parlament que siguin assimilats als anteriors. En el cas del personal laboral fix de la Comunitat, de les entitats autònomes i de les empreses públiques, el complement serà inferior. En tots els casos, el complement es fa extensiu a aquells que passin a ser funcionaris de carrera o personal laboral fix després d'haver ocupat el càrrec polític.

El complement que es modifica és el de destinació, que passa a ser del nivell més alt per als expolítics, l'endemà de tornar a la plaça. Això suposa que, per exemple, un auxiliar administratiu (nivell 16), que cobra un complement de 349,33 euros al mes, passa a consolidar el complement de 1.151,23 euros mensuals, si ha estat alt càrrec dos anys. Un funcionari que no passàs per un càrrec polític executiu hauria d'estar fins a deu anys en càrrecs de màxima responsabilitat en l'Administració per obtenir el nivell 30, sempre que fos tècnic superior (nivell 21). Si fos auxiliar administratiu (nivell 16), no hi arribaria mai.